Aktuální informace!

Ragby v nouzovém stavu

Z vyhlášeného omezení na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020 vyplývá, že soutěžní akce organizované ČSRU (utkání a turnaje) a tréninková příprava na tyto soutěže jsou omezeny počtem osob a to na 130 účastníků.

Okruh osob, které se mohou takovéto akce účastnit:

– hráči a hráčky

– realizační tým družstva

– organizační a technické zabezpečení utkání/turnaje (rozhodčí, pořadatelé, delegáti, zdravotní služba apod.)

– osoby zajišťující zpravodajství (např. natáčení videozáznamu, fotografové, televize, noviny)

Zcela zakázána je přítomnost diváků včetně rodičů sportujících dětí na utkání, turnaji nebo tréninku.

Veškerá ostatní sportovní činnost mimo soutěžní akce organizované ČSRU a tréninkovou přípravu na tyto soutěže pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se o akce organizované kluby (klubové utkání/turnaje), jinými subjekty (tréninky/soustředění/kempy) a skupinami.

Odkaz na úplné znění usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizových opatření naleznete pod tímto odstavcem.

– https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/09/IHOABTXK4Y1T.pdf

Mimo soutěžní a tréninkové akce apelujeme na všechny, aby dbali stálých bezpečnostních nařízení a sice povinné nošení ochranných roušek a udržovaní nutných dvoumetrových rozestupů tam, kde se to vyžaduje.Toto omezení nabývá účinnosti ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Generální sekretář ČSRU
Ondřej Mikeska

Další články: