Oddílové poplatky na rok 2024

Členský příspěvek platí každý člen klubu proto, aby mohl být nositelem práv a povinnosti z členství plynoucích. Díky tomu, že jsme členy klubu, máme právo trénovat, využívat zázemí klubu, travnaté hřiště, máme možnost být trénováni kvalifikovanými trenéry, účastnit se soutěžních utkání a co je hlavní, jsme součástí  sportovní značky  ,,Ragby Sokol Mariánské Hory,, Bohužel i nás složitá ekonomická situace donutila k mírnému zvýšení poplatků na letošní rok. Do zvýšené ceny se hlavně promítnou zvýšené poplatky za licence a nově poplatky za účast v soutěžích.

PŘÍSPĚVKY

Aktivní hráči – 4500,-Kč (z této částky je mimo jiné hrazen licenční poplatek ČSRU 500,-Kč a členství v ČOS 300,-Kč)

Sourozenci – sleva 1000,-Kč za hráče

Děti aktivních hráčů a trenérů2000,-Kč

Ostatní členové – 1500,-Kč – v ceně je permanentní vstupenka  na všechny domácí utkání, možnost využívat sportovní zázemí klubu (posilovna,travnaté hřiště)

Osvobození od poplatků – zajištění sponzorského daru pro oddíl v min. výši 20.000,- Kč – podmínka je řádná smlouva

trenéři, kteří aktivně trénují a mají platnou trenérskou licenci vydanou ČSRU

První splátka příspěvků je nutná do 31.3.2024 druhá do 31.8.2024

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 1643143309/0800 (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno hráče, ročník a kategorii)

Hotovostní platbu provádějte výhradně na sekretariátu oddílu v úterý a ve čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod. Zde si můžete požádat o potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovnu.

V Ostravě  10.1. 2024

KATEGORIE POPLATEK POZNÁMKY
MUŽI     4 500,00 Kčprodloužení(vyřízení) hráčské licence je podmíněno platbou min. 50% částky nejpozději do 29.2. 2024
ŽENY     4 500,00 Kčprodloužení(vyřízení) hráčské licence je podmíněno platbou min. 50% částky nejpozději do 31.3. 2024
MLÁDEŽ     4 500,00 Kčprodloužení(vyřízení) hráčské licence je podmíněno platbou min. 50% částky nejpozději do 31.3. 2024
– platí pro kategorii U6 -U 18
MLÁDEŽ-SOUROZENCI     3 000,00 Kčplatí pro řádně zaregistrované sourozenecké dvojice(trojice)
MLÁDEŽ-DĚTI HRÁČŮ A  TRENÉRU     2 000,00 Kčplatí děti aktivních hráčů majících řádně uhrazen poplatek ve své kategorii a pro děti trenérů,kteří se aktivně zúčastňují trenérské práce a mají platnou trenérskou licenci vystavenou ČSRU
ČLENOVÉ     1 500,00 Kčplatí probývalé hráče,old-bys a dobrovolné přispÍvatele. V ceně je permanentní vstupenka na domácí utkání, možnost využívat sportovní zázemí oddílu
TRENÉŘI 0,-Kč platí pro trenéry,kteří se aktivně zúčastňují trenérské práce a mají platnou trenérskou licenci vystavenou ČSRU
SPONZORSKÝ DAR 20.000,-Kč A VYŠŠÍ O,-Kč platí pro člena,který zajistí pro oddíl sponzorský dar ve stanovené výši, doložený řádnou smlouvou
PLATBA  platbu provádějte na oddílový účet  
164 314 3309/0800
,
do zprávy pro příjemce uveďte jméno hráče a ročník, hotovostní platba je možná na sekretariátu oddílu v úterý a ve čtvrtek od16 do 17 hod. Na vyžádání vám bude vystaveno potvrzení pro zdravotní pojišťovnu příp. FKSP
TERMÍN PLATEBprvvní splátka do 31.3. 2024
– druhá splátka do
31.8. 2024
POZNÁMKYu nových členů všech kategorií je platba požadována po uplynutí 1 měsíční zkušební lhůty podepsáním evidenčního lístku člena jednoty
v případě zranění nebo dlouhodobé indispozice (nejméně půl roku) hráče účastnit se tréninkových jednotek a zápasů, lze požádat vedení klubu o stanovení individuální výše polplatku

Další články: