Pozvánka na VVH

Výbor oddílu zve všechny své členy na Volební valnou hromadu,která se uskuteční

ve čtvrtek 22.2. 2024 v 18,00 hod. v klubovně oddílu.

PROGRAM VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY

1, Zahájení

2, Volba návrhové, mandátové komise a zapisovatele

3, Kontrola splnění úkolů z minulé valné hromady

4, Zpráva o činnosti jednoty za rok 2023

5, Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2023

6, Zpráva kontrolní komise za rok 2023

7, Volba starosty jednoty

8, Diskuse

9, Přijetí usnesení valné hromady

10, Závěr

Další články: