Oddílové poplatky na rok 2022

PŘÍSPĚVKY

Aktivní hráči – 4000,-Kč (z této částky je mimo jiné hrazen licenční poplatek ČSRU 500,-Kč a členství v ČOS 200,-Kč)

Sourozenci – sleva 1000,-Kč za hráče

Ostatní členové – 1000,-Kč

První splátka příspěvků je nutná do 31.3.2022 druhá do 31.8.2022

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 1643143309/0800 (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno hráče a kategorii)

Hotovostní platbu provádějte výhradně na sekretariátu oddílu v úterý a ve čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod.

Členský příspěvek platí každý člen klubu proto, aby mohl být nositelem práv a povinnosti z členství plynoucích. Díky tomu, že jsme členy klubu, máme právo trénovat, využívat zázemí klubu, travnaté hřiště, máme možnost být trénováni kvalifikovanými trenéry, účastnit se soutěžních utkání a co je hlavní, jsme součástí  sportovní značky  ,,Ragby Sokol Mariánské Hory,,

Další články: