Oddílové poplatky na rok 2023

POPLATKY

Aktivní hráči – 4000,-Kč (z této částky je mimo jiné hrazen licenční poplatek ČSRU 500,-Kč a členství v ČOS 200,-Kč)

Sourozenci – sleva 1000,-Kč za hráče

Ostatní členové – 1000,-Kč

První splátka příspěvků je nutná do 31.3.2023 (zaplacená splátka je podmínkou pro získání hráčské licence) druhá do 31.8.2022

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 1643143309/0800 (do zprávy pro příjemce uvádějte jméno hráče a kategorii)

Hotovostní platbu provádějte výhradně na sekretariátu oddílu v úterý a ve čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod.

Výbor oddílu na své schůzi dne 5.1. 2023 rozhodl o výši oddílových poplatků

na rok 2023. I přes neustále se zvyšující ceny energií, dopravy a veškerých vstupů

nebudeme oddílové poplatky zvyšovat. Naší snahou je umožnit sportování co nejširšímu okruhu dětí a mládeže.

Členský příspěvek platí každý člen klubu proto, aby mohl být nositelem práv a povinnosti z členství plynoucích. Díky tomu, že jsme členy klubu, máme právo trénovat, využívat zázemí klubu, travnaté hřiště, máme možnost být trénováni kvalifikovanými trenéry, účastnit se soutěžních utkání a co je hlavní, jsme součástí  sportovní značky  ,,Ragby Sokol Mariánské Hory,,

V Ostravě  9.1. 2023

Další články: