Tříkrálové setkání

Jato každý rok tak i letos zápasový rok zahajuje ta nejmladší kategorie U 8-U 10 –U 12. Naše pozvání do sportovní haly Bospor v Bohumíně přijali kluby RC Havířov a RC Zlín. Během dvou hodin zde proběhl bezpočet velmi krásných utkání ve všech kategoriích. Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězí, ale hlavním motivem byla radost ze hry a setkání s přáteli. Celý miniturnaj provázela početná divácká kulisa z řad rodičů či prarodičů, kteří dovedli velmi hlasitě podpořit svůj tým a odměnit potleskem hezkou akci na umělém pažitu.

Po závěrečném hvizdu pak každý tým obdržel sladkou odměnu a památeční pohár.

Všichni zúčastnění trenéři hodnotili akci velmi kladně, byl znát velký progres ve hře po vánoční pauze. Týmy se zlepšovaly s každým odehraným utkáním a potvrdilo se, že jeden zápas nehradí 10 tréninků. Pro velký úspěch si ještě celou akci v Bohumínské hale zopakujeme a možné se přidají i další týmy v kategorii MINIRAGBY.

Sportovní rok 2023 tímto považujeme za oficiálně zahájený !!!

Trenéři©: Pavel Učeň, Dalibor Čech a Petr Menkal

Článek Dalibor Čech®, fotografie z archívu rodičů- děkujeme !

Další články: