Pozvánka na valnou hromadu TJ

Výbor jednoty svolává na čtvrtek 10.3. 2022 od  18,00 hod. do klubovny

VALNOU HROMADU

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové, mandátové komise a zapisovatele
  3. Kontrola splnění úkolů z minulé valné hromady
  4. Zprávy o činnosti jednoty
  5. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2021
  6. Zpráva kontrolní komise za rok 2021
  7. Diskuse
  8. Přijetí usnesení valné hromady

         Závěr

Další články: