Zpráva z VVH 2024

Dne 22.2. 2024 proběhla v klubovně řádná valná hromada oddílu. Vzhledem k rezignaci starosty Dalibora Čecha byla volební. Na kandidáta na nového starostu jednoty byl navržen stávající místostarosta Marek Kubatý, který byl VH zvolen. Do funkce míststarosty byl navržen a VH zvolen Kamil Vrubl.

Nový výbor jednoty : starosta – Marek Kubatý

místostarosta – Kamil Vrubl

jednatel – Jaroslav Kaňák

Sportovní úsek : sportovní ředitel – Michal Havránek

metodik – Rob Vann

Další články: